Bends

TIGHT RADIUS 180 DEGREE

 32MM TIGHT RADIUS U BENDTRUB32
 35MM TIGHT RADIUS U BENDTRUB35
 38MM TIGHT RADIUS U BENDTRUB38
 41MM TIGHT RADIUS U BENDTRUB41
 44MM TIGHT RADIUS U BENDTRUB44
 47MM TIGHT RADIUS U BENDTRUB47
 51MM TIGHT RADIUS U BENDTRUB51
 57MM TIGHT RADIUS U BENDTRUB57
 63MM TIGHT RADIUS U BENDTRUB63
 76MM TIGHT RADIUS U BENDTRUB76
 

STANDARD RADIUS 180 DEGREE

 19MM STANDARD RADIUS U BEND SRUB19
 25MM STANDARD RADIUS U BEND SRUB25
 32MM STANDARD RADIUS U BENDSRUB32
 35MM STANDARD RADIUS U BENDSRUB35
 38MM STANDARD RADIUS U BENDSRUB38
 41MM STANDARD RADIUS U BENDSRUB41
 44MM STANDARD RADIUS U BENDSRUB44
 47MM STANDARD RADIUS U BENDSRUB47
 51MM STANDARD RADIUS U BENDSRUB51
 57MM STANDARD RADIUS U BEND SRUB57
 76MM STANDARD RADIUS U BENDSRUB76
 

TIGHT RADIUS 90 DEGREE

 38MM X 90 DEGREE BENDB3890
 41MM X 90 DEGREE BENDB4190
 44MM X 90 DEGREE BENDB4490
 47MM X 90 DEGREE BENDB4790
 51MM X 90 DEGREE BENDB5190
 57MM X 90 DEGREE BENDB5790
 63MM X 90 DEGREE BENDB6390
 76MM X 90 DEGREE TIGHT RADIUS BENDB7690T
 89MM X 90 DEGREE BEND B8990
 101MM X 90 DEGREE BEND B10190
 

TIGHT RADIUS 45 DEGREE

 38MM X 45 DEGREE BENDB3845
 41MM X 45 DEGREE BENDB4145
 44MM X 45 DEGREE BENDB4445
 47MM X 45 DEGREE BENDB4745
 51MM X 45 DEGREE BENDB5145
 57MM X 45 DEGREE BENDB5745
 63MM X 45 DEGREE BENDB6345
 76MM X 45 DEGREE BENDB7645
 89MM X 45 DEGREE BEND B8945
 101MM X 45 DEGREE BEND B10145
 

COMBO BENDS

 38MM COMBO BEND (1 x U 1 x 90 2 x 45 DEGREE)TR38C
 41MM COMBO BEND (1 X U, 1 X 90, 2 X 45 DEGREE)TR41C
 44MM COMBO BEND (1 X U, 1 x 90, 2 X45 DEGREE)TR44C
 51MM COMBO BEND (1 X U, 1 X 90, 2X45 BENDS)TR51C
 57MM COMBO BEND (1 X U, 1 X 90, 2 X 45 DEGREE)TR57C
 63MM COMBO BEND (1 X U, 1 X 90, 2 X 45 DEGREE)TR63C
 76MM COMBO BEND (1 X U, 1 X90 2x45 DEGREE)TR76C
 


Back...
 
 
2009 Coby Performance Exhausts